WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA

  • Posted on: 3 December 2016
  • By: europasumy

CZTERNASTA WSCHODNIA SZKOŁA ZIMOWA 1-14 MARCA 2017

I. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25

roku życia (w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu

historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe,

socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego w Zaporożu

  • Posted on: 1 December 2016
  • By: europasumy

W dniach 30/09-02/10 2016 r. w Zaporożu odbyła się Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego z udziałem przedstawicieli MSZ RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Senatu RP. Na spotkaniu zostały omówione następne tematy:

- Zagadnienie zwiększającej się liczby osób ubiegających się o Kartę Polaka w dobie nowych wyzwań stojących przed organizacjami polskimi na Ukrainie;

Вікторина "Що я знаю про Польщу?"

  • Posted on: 27 March 2016
  • By: europasumy

Вчора, (26.03.2016), за ініціативи громадської організації ЗА Європейський розвиток Сумщини відбулася вікторина "Що я знаю про Польщу?", в якій прийняли участь члени нашої організації. Кількість учасників налічувала 15 осіб, які розділились між собою на три команди по 5 осіб з назвами "Варшава", "Познань", "Гданськ". Вікторина поділялася на три етапи, в кожному з яких по 10 питать. В проміжках між етапами, було караоке, спілкування, та гарячий чай.

Сторінки