Tegoroczna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbędzie się w II połowie lutego

  • Posted on: 2 February 2017
  • By: europasumy

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do informacji, którą otrzymaliśmy z Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN, tegoroczna Olimpiada Literatury i Języka Polskiego odbędzie się w II połowie lutego. Jak co roku Komitet Główny Olimpiady Polonistycznej organizuje zawody dla uczniów szkół średnich - w Polsce i w tych krajach, w których odbywała się ona dotychczas (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Rumunia).  Regulamin zawodów od kilku lat pozostaje bez zmian (jest dostępny na stronie www.olijp.pl). W przypadku zainteresowania z Państwa strony udziałem w Olimpiadzie prosimy o informacje, zostaną Państwu przekazane odpowiednie materiały. Zdaniem organizatorów, byłoby dobrze, gdyby zawody mogły się odbywać równocześnie w  okręgu kijowskim, odeskim, lwowskim, winnickim, łuckim i charkowskim. Organizatorzy proponują, aby zawody okręgowe/obwodowe odbyły się w dniach 18-19 lutego br., a zawody ogólnoukraińskie / republikańskie - w Chmielnickim w dniach 4-5 marca. Przedstawiciele Olimpiady wezmą udział w zawodach ogólnoukraińskich (II stopień) w marcu br. Najlepszych uczestników zawodów już teraz zapraszamy do udziału w ogólnopolskich finałach (III stopień), które odbędą się w Warszawie w dniach 5-8 kwietnia 2017 r. W imieniu organizatorów przekazuję Państwu serdeczne podziękowania za gotowość współpracy i wysiłek, dzięki któremu uczestnicy z Ukrainy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i kontaktu z rówieśnikami z Polski, a najlepsi z nich - uzyskania stypendiów na studiowanie filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim lub innych najlepszych uczelniach w Polsce. Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Z wyrazami szacunku,

Jan Zdanowski

Konsul

Kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

Konsulat Generalny RP w Charkowie

61002 Charków, ul. Alchevskyh 16

Telefon: +38 (057) 75 78 801, faks: +38 (057) 75 88 188

www.charkow.msz.gov.pl

Twitter: PLinKharkiv